สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   50  
2 Jun 2020   46  
3 Jun 2020   58  
4 Jun 2020   49  
5 Jun 2020   56  
6 Jun 2020   67  
7 Jun 2020   32  
8 Jun 2020   53  
9 Jun 2020   62  
10 Jun 2020   60  
11 Jun 2020   66  
12 Jun 2020   73  
13 Jun 2020   54  
14 Jun 2020   43  
15 Jun 2020   361  
16 Jun 2020   71  
17 Jun 2020   51  
18 Jun 2020   40  
19 Jun 2020   56  
20 Jun 2020   59  
21 Jun 2020   41  
22 Jun 2020   68  
23 Jun 2020   78  
24 Jun 2020   61  
25 Jun 2020   66  
26 Jun 2020   48  
27 Jun 2020   82  
28 Jun 2020   42  
29 Jun 2020   46  
30 Jun 2020   108