สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   49  
2 Jul 2020   48  
3 Jul 2020   65  
4 Jul 2020   41  
5 Jul 2020   38  
6 Jul 2020   65  
7 Jul 2020   60  
8 Jul 2020   69  
9 Jul 2020   61  
10 Jul 2020   68  
11 Jul 2020   56  
12 Jul 2020   54  
13 Jul 2020   54  
14 Jul 2020   55  
15 Jul 2020   72  
16 Jul 2020   54  
17 Jul 2020   48  
18 Jul 2020   35  
19 Jul 2020   34  
20 Jul 2020   53  
21 Jul 2020   54  
22 Jul 2020   52  
23 Jul 2020   63  
24 Jul 2020   51  
25 Jul 2020   45  
26 Jul 2020   35  
27 Jul 2020   57  
28 Jul 2020   48  
29 Jul 2020   64  
30 Jul 2020   40  
31 Jul 2020   42