สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   49  
2 Aug 2020   53  
3 Aug 2020   62  
4 Aug 2020   52  
5 Aug 2020   68  
6 Aug 2020   59  
7 Aug 2020   78  
8 Aug 2020   59  
9 Aug 2020   66  
10 Aug 2020   87  
11 Aug 2020   69  
12 Aug 2020   59  
13 Aug 2020   46  
14 Aug 2020   55  
15 Aug 2020   58  
16 Aug 2020   59  
17 Aug 2020   63  
18 Aug 2020   66  
19 Aug 2020   54  
20 Aug 2020   70  
21 Aug 2020   49  
22 Aug 2020   38  
23 Aug 2020   42  
24 Aug 2020   49  
25 Aug 2020   64  
26 Aug 2020   56  
27 Aug 2020   57  
28 Aug 2020   58  
29 Aug 2020   40  
30 Aug 2020   46  
31 Aug 2020   58