สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   79  
2 Sep 2020   55  
3 Sep 2020   55  
4 Sep 2020   57  
5 Sep 2020   45  
6 Sep 2020   35  
7 Sep 2020   51  
8 Sep 2020   74  
9 Sep 2020   62  
10 Sep 2020   56  
11 Sep 2020   34  
12 Sep 2020   50  
13 Sep 2020   56  
14 Sep 2020   59  
15 Sep 2020   278  
16 Sep 2020   67  
17 Sep 2020   64  
18 Sep 2020   81  
19 Sep 2020   70  
20 Sep 2020   36  
21 Sep 2020   58  
22 Sep 2020   57  
23 Sep 2020   44  
24 Sep 2020   65  
25 Sep 2020   54  
26 Sep 2020   49  
27 Sep 2020   32  
28 Sep 2020   61  
29 Sep 2020   58  
30 Sep 2020   61