สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2018 985  
Feb 2018 1055  
Mar 2018 1519  
Apr 2018 1413  
May 2018 1506  
Jun 2018 1113  
Jul 2018 1172  
Aug 2018 1329  
Sep 2018 1500  
Oct 2018 1224  
Nov 2018 2860  
Dec 2018 3240