สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 4071  
Feb 2019 1557  
Mar 2019 1770  
Apr 2019 1735  
May 2019 1325  
Jun 2019 1256  
Jul 2019 1266  
Aug 2019 1163  
Sep 2019 1278  
Oct 2019 1245  
Nov 2019 1495  
Dec 2019 1496