สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2016 438  
2017 13816  
2018 18916  
2019 19657  
2020 20692  
2021 963